รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
117 หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก   ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ 053 195 046
Email : Banwiangmok.S@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :