ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
117 หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก   ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ 053 195 046
Email : Banwiangmok.S@gmail.com
Facebook : https://web.facebook.com/BanWiangmokSchool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://www.google.com/maps/place/20%C2%B006'38.7%22N+100%C2%B017'59.3%22E/@20.1105407,100.2972421,17z/data=!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x30d634536233fe23:0x6d1181602c550108!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LmA4Lin4Li14Lii4LiH4Lir4Lih4Lit4LiBIDExNyDguKvguKHguLnguYggMTAsIOC4leC4s-C4muC4peC4q-C5ieC4p-C4ouC4i-C5ieC4rSDguK3guLPguYDguKDguK3guYDguIrguLXguKLguIfguILguK3guIcg4LiI4Lix4LiH4Lir4Lin4Lix4LiU4LmA4LiK4Li14Lii4Lij4Liy4LiiLCA1NzE0MA!2m2!1d100.2994308!2d20.1105407!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d20.1104925!4d100.299772