ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงหมอก จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเวียงหมอก อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.1076381309680939
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,11:40   อ่าน 151 ครั้ง