ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 65
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายชูเชิด ญานะประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โดยได้ชี้แจงแนวทางในการจัดการศึกษา และดำเนินงานตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.1093838564601880
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,20:44   อ่าน 24 ครั้ง