ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการและวันวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 นำโดยนายชูเชิด ญานะประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก กล่าวเปิดกิจกรรมวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการปลูกฝังความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.1100382683947468

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,10:26   อ่าน 142 ครั้ง