ภาพกิจกรรม
กิจกรรรมฝึกทักษะอาชีพ(การทำเบเกอรี)
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก จัดกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ(การทำเบเกอรี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษฎิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับโดย นายนรินทร์ ศรีวิชัย หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.1118138848838518

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,15:49   อ่าน 10 ครั้ง