ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง 65
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก นำโดยคุณครูนรินทร์ ศรีวิชัย หัวหน้าวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และมอบรางวัลต่างๆให้แก่นักเรียนในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

https://www.facebook.com/media/set?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.203164462090757

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,20:47   อ่าน 18 ครั้ง