ภาพกิจกรรม
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงรายเขต 4 เป็นประธานในพิธี ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นางชุติมณฑน์ เมืองแก่น 2.นางคนานางค์ คำปันแปง 3.นางกาญจนา อินทรสิทธิ์ 4.นางวิภาภรณ์ วงค์สรรศรี
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.205781475162389
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,18:45   อ่าน 12 ครั้ง