ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 65
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่สพป.เชียงราย เขต 4 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ที่จังหวัดน่าน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 มีรายละเอียดดังนี้
1. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ***
2. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
3. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
4. การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
5. การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
6. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
7. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
8. การแข่งขันเล่านิทาน (StoryTelling) ม.1-ม.3 อันดับ 4 เหรียญทอง
9. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 อันดับ 4 เหรียญทอง
10. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อันดับ 4 เหรียญทอง
11. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 อันดับ 4 เหรียญทอง
12. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อันดับ 5 เหรียญทอง
13. การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 อันดับ 5 เหรียญทอง
14. การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 อันดับ 5 เหรียญทอง
15. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อันดับ 5 เหรียญทอง
16. การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6 อันดับ 4 เหรียญเงิน
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.207840264956510

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2565,16:30   อ่าน 37 ครั้ง