ภาพกิจกรรม
Chinese and English Camps
โรงเรียนบ้านเวียงหมอกขอขอบคุณคณะวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ร่วมกับคริสตจักรบ้านเวียงหมอก จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและภาษาอังกฤษ chinese and english camps " เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.210209131386290
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2565,08:44   อ่าน 20 ครั้ง