ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุนการงานกีฬาและกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนการงานกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.คุณวรเมฆ มณีโชติธาดากุล สนับสนุนชุดกีฬา จำนวน 40 ชุด
2.คุณหมิงชง ยียง สนับสนุนเงิน จำนวน 1,200 บาท
3.คุณอนุชิต คำนา พร้อมครอบครัว สนับสนุนเงิน 1,500 บาท
4.คุณชวน อยู่หลง สนับสนุนเงิน จำนวน 2,500 บาท
5.คุณครูนรินทร์ ศรีวิชัย สนับสนุนเงิน จำนวน 2,000 บาท
6.คุณครูเจนจบ จันต๊ะคาด สนับสนุนรองเท้ากีฬา
7.คุณครูกิรัณ มหาวรรณ์ สนับสนุนรองเท้ากีฬา
8.คุณครูอุเทน แก้วหลวง สนับสนุนรองเท้ากีฬา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.211763261230877
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2565,08:45   อ่าน 25 ครั้ง