ภาพกิจกรรม
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.ห้วยซ้อ
นายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลห้วยซ้อ “แก่นวิทยาเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความรักสามัคคี เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.212817524458784

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,21:55   อ่าน 22 ครั้ง