ภาพกิจกรรม
Sport Day กีฬามัธยมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 และนายพงศกร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักกีฬา Sport day กีฬามัธยมสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนบ้านเวียงหมอก กับโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายศักดา อะทะจา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน มีความสามัคคี รู้จักเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากเสพติด ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเวียงหมอก

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.225995236474346

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,21:57   อ่าน 23 ครั้ง