ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและทีมงาน เบอร์ 1 ได้แก่ ด.ช.เอกชัย เกษตรสุขถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 51 ต่อ 47 คะแนน
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.230475382692998
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,22:47   อ่าน 17 ครั้ง