ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านเวียงหมอกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ (ศูนย์เครือข่าย)
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ (ศูนย์เครือข่าย) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลห้วยซ้อ โดยจัดแสดงผลงานทั้งด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน และของครูผู้สอน รวมทั้งแสดงความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.231326932607843

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,09:41   อ่าน 17 ครั้ง