ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม(ศูนย์เครือข่าย)
กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายคุณธรรมนำใจ คนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” นำโดยนายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ ประธานศูนย์เครือข่าย ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมกับนางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง และนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และขอขอบพระคุณคณะวิทยากร ที่ได้ให้ความรู้ และได้รับเกียรติจากนายไสว ปัญญาสุ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ ประธานกล่าวปิดกิจกรรม ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระหว่าง วันที่ 11 มีนาคม - 12 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.232012202539316

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,16:57   อ่าน 12 ครั้ง