ภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ปีการศึกษา 2565
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก จัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2565 และได้รับเกียรติจากนายวิทยา ไชยปันติ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดีและนายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร่วมให้การต้อนรับโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.233749282365608

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,19:20   อ่าน 17 ครั้ง