ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม ม.3
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนนงนุชพัทยา,ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา,สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ ระหว่างวันที่ 20 -24 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.238706571869879
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,21:25   อ่าน 44 ครั้ง