ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก พบปะคณะครู นักเรียน พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียน แนะนำคุณครูหทัยรัตน์ จัดคน สอนวิชาภาษาไทย และคุณครูนันทวรรณ กิตติธัชสกุล สอนวิชา ภาษาจีน และครูฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566https://www.facebook.com/media/set/?set=a.266415242432345&type=3
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,20:07   อ่าน 14 ครั้ง