ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงร่วมให้การต้อนรับ ศน.ยุพิน บุญประเสริฐ ,นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการตรวจราชการ ได้ออกนิเทศติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่ แผนงานโครงการ ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในนามของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้https://www.facebook.com/media/set/?set=a.266534479087088&type=3
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,20:08   อ่าน 12 ครั้ง