ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/66
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ได้ชี้แจงแนวทางในการจัดการศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้นซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566https://www.facebook.com/media/set/?set=a.267529642320905&type=3
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,20:09   อ่าน 16 ครั้ง