คณะผู้บริหาร

นายเฉลิม เงินสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา