ผู้บริหาร

นายเฉลิม เงินสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/01/2021
ปรับปรุง 24/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 105923
Page Views 115409
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร ต้า ขุนตาล 053797635
2 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ต้า ขุนตาล 053657194
3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้า ขุนตาล
4 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต้า ขุนตาล 0848943317
5 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้า ขุนตาล
6 โรงเรียนอนุบาลกฤษณา ต้า ขุนตาล
7 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ต้า ขุนตาล
8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต้า ขุนตาล
9 โรงเรียนบ้านป่าตาลใต้(ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ป่าตาล ขุนตาล
10 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล ป่าตาล ขุนตาล
11 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) ป่าตาล ขุนตาล
12 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ป่าตาล ขุนตาล
13 โรงเรียนบ้านชมภู ยางฮอม ขุนตาล
14 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ยางฮอม ขุนตาล
15 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม ขุนตาล
16 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ยางฮอม ขุนตาล
17 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม ยางฮอม ขุนตาล
18 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ยางฮอม ขุนตาล
19 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย พญาเม็งราย
20 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ตาดควัน พญาเม็งราย
21 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน ตาดควัน พญาเม็งราย
22 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ตาดควัน พญาเม็งราย
23 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา ตาดควัน พญาเม็งราย
24 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ ตาดควัน พญาเม็งราย
25 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา เม็งราย พญาเม็งราย
26 โรงเรียนพญาเม็งราย เม็งราย พญาเม็งราย
27 โรงเรียนบ้านศรีสะอาด เม็งราย พญาเม็งราย
28 โรงเรียนบ้านป่าซาง เม็งราย พญาเม็งราย
29 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เม็งราย พญาเม็งราย
30 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย
31 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย
32 โรงเรียนบ้านหนองเสา เม็งราย พญาเม็งราย
33 โรงเรียนบ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย
34 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย แม่ต๋ำ พญาเม็งราย
35 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย
36 โรงเรียนบ้านป่าม่วง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย
37 โรงเรียนบ้านกระแล แม่เปา พญาเม็งราย
38 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี แม่เปา พญาเม็งราย
39 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี แม่เปา พญาเม็งราย
40 โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย
41 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า แม่เปา พญาเม็งราย
42 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา แม่เปา พญาเม็งราย
43 โรงเรียนอนุบาลไม้ยา สาขาบ้านสันสะอาด ไม้ยา พญาเม็งราย
44 โรงเรียนอนุบาลไม้ยา (ห้วยก้างราษฎร์) ไม้ยา พญาเม็งราย
45 โรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ ไม้ยา พญาเม็งราย
46 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ไม้ยา พญาเม็งราย
47 โรงเรียนบ้านร่องกอก ไม้ยา พญาเม็งราย
48 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนแสงประทืป เชียงของ
49 โรงเรียนบ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ
50 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ
51 โรงเรียนบ้านส้าน ครึ่ง เชียงของ
52 โรงเรียนบ้านศรีลานนา ครึ่ง เชียงของ
53 โรงเรียนบ้านครึ่ง บุญเรือง เชียงของ
54 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ
55 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ บุญเรือง เชียงของ
56 โรงเรียนบ้านบุญเรือง บุญเรือง เชียงของ
57 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม บุญเรือง เชียงของ
58 โรงเรียนบ้านหก บุญเรือง เชียงของ
59 โรงเรียนริมโขงวิทยา ริมโขง เชียงของ
60 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ
61 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ริมโขง เชียงของ 0830733123
62 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง ศรีดอนชัย เชียงของ
63 โรงเรียนบ้านหวาย ศรีดอนชัย เชียงของ
64 โรงเรียนบ้านปากอิง ศรีดอนชัย เชียงของ
65 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ ศรีดอนชัย เชียงของ
66 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย ศรีดอนชัย เชียงของ
67 โรงเรียนบ้านเขียะ ศรีดอนชัย เชียงของ
68 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สถาน เชียงของ
69 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) สถาน เชียงของ
70 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฏร์ดรุณวิทย์) สถาน เชียงของ 053655033
71 โรงเรียนบ้านน้ำม้า สถาน เชียงของ
72 โรงเรียนอนุบาลสถาน สถาน เชียงของ
73 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สถาน เชียงของ
74 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ ห้วยซ้อ เชียงของ 053191096
75 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ห้วยซ้อ เชียงของ 053 195 046
76 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ห้วยซ้อ เชียงของ
77 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ห้วยซ้อ เชียงของ
78 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ห้วยซ้อ เชียงของ 053-191614
79 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา เวียง เชียงของ
80 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน เวียง เชียงของ
81 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เวียง เชียงของ
82 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย เวียง เชียงของ
83 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) เวียง เชียงของ
84 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) เวียง เชียงของ
85 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก เวียง เชียงของ
86 โรงเรียนศรีสว่าง งิ้ว เทิง
87 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) งิ้ว เทิง
88 โรงเรียนบ้านขอนซุง งิ้ว เทิง
89 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ งิ้ว เทิง
90 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม งิ้ว เทิง 053-669351
91 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) งิ้ว เทิง
92 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ งิ้ว เทิง
93 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ งิ้ว เทิง
94 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด ตับเต่า เทิง
95 โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี ตับเต่า เทิง
96 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง
97 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ศูนย์การเรียน รู้ เล่น โดย กสทช. (USO NET) ตับเต่า เทิง 087-1913582
98 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง
99 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง
100 โรงเรียนบ้านปางค่า ตับเต่า เทิง
101 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ตับเต่า เทิง
102 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ตับเต่า เทิง
103 โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย ตับเต่า เทิง
104 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ตับเต่า เทิง
105 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง
106 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ตับเต่า เทิง
107 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตับเต่า เทิง
108 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน ปล้อง เทิง
109 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง ปล้อง เทิง
110 โรงเรียนปล้องวิทยาคม ปล้อง เทิง
111 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ปล้อง เทิง
112 โรงเรียนอนุบาลปล้อง ปล้อง เทิง
113 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ ปล้อง เทิง
114 โรงเรียนบ้านป่ามื่น ปล้อง เทิง
115 โรงเรียนบ้านป่ารวก ศรีดอนไชย เทิง 053178056
116 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ศรีดอนไชย เทิง
117 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ศรีดอนไชย เทิง 053178134
118 โรงเรียนอนุบาลสันทรายงาม สันทรายงาม เทิง
119 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สันทรายงาม เทิง
120 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สันทรายงาม เทิง
121 โรงเรียนบ้านหนองบัว สันทรายงาม เทิง
122 โรงเรียนบ้านบุญนาค หงาว เทิง
123 โรงเรียนบ้านป่าจี้ หงาว เทิง
124 โรงเรียนบ้านปี๊ หงาว เทิง
125 โรงเรียนบ้านดอนไชย(สาขาผาลาด) หงาว เทิง
126 โรงเรียนบ้านสันป่าบง หงาว เทิง
127 โรงเรียนบ้านดอนแยง หงาว เทิง
128 โรงเรียนบ้านดอนไชย หงาว เทิง
129 โรงเรียนบ้านท่าข้าม หงาว เทิง
130 โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) หงาว เทิง
131 โรงเรียนหนองแรดวิทยา หนองแรด เทิง 053954180
132 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง หนองแรด เทิง
133 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) เชียงเคี่ยน เทิง 053179054
134 โรงเรียนบ้านก๊อ เชียงเคี่ยน เทิง
135 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เชียงเคี่ยน เทิง
136 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เชียงเคี่ยน เทิง
137 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา เวียง เทิง
138 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เวียง เทิง
139 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี เวียง เทิง
140 โรงเรียนบ้านร่องแช่ เวียง เทิง
141 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวียง เทิง
142 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เวียง เทิง 053-795409
143 โรงเรียนอนุบาลเทิง เวียง เทิง
144 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง
145 โรงเรียนบ้านใหม่ เวียง เทิง
146 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) แม่ลอย เทิง 053-178556
147 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ แม่ลอย เทิง
148 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ แม่ลอย เทิง
149 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม เวียงแก่น
150 โรงเรียนบ้านโล๊ะ ท่าข้าม เวียงแก่น
151 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ท่าข้าม เวียงแก่น
152 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ปอ เวียงแก่น
153 โรงเรียนบรรพตวิทยา ปอ เวียงแก่น
154 โรงเรียนบ้านหนองเตา ปอ เวียงแก่น
155 โรงเรียนปอวิทยา ปอ เวียงแก่น
156 โรงเรียนบ้านทรายทอง ปอ เวียงแก่น
157 โรงเรียนบ้านผาแล ปอ เวียงแก่น
158 โรงเรียนบ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น
159 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ปอ เวียงแก่น
160 โรงเรียนบ้านห้วยคุ ปอ เวียงแก่น 053160126
161 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ม่วงยาย เวียงแก่น
162 โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วงยาย เวียงแก่น (053) 608230
163 โรงเรียนบ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น 053-608229
164 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ม่วงยาย เวียงแก่น
165 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว เวียงแก่น
166 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง หล่ายงาว เวียงแก่น
167 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว เวียงแก่น
168 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น